FANDOM


Triskelion print-re605bded26194a34942aeea0eb64e530 w2j 8byvr 512

Trisakelion

Triskelion
był dla Celtów symbolem wręcz świętym. Trzy formy świata materialnego obecne w każdym przedmiocie: ląd, morze i niebo; w późniejszych czasach także Świętą Trójcę. Triskele rysuje się od 3 punktów, z każdego wyprowadza się prawoskrętną spiralę, one zaś spotykają się we wspólnym środku. Triskelion oznacza też "słońce-księżyc-prawdę"lub "alfę-betę-omegę", powtarzanie tych słów przez wilkołaka powoduje że wilkołak się uspokaja.

W serialu był używany przez Derek'a Hale.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.